Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 046/311/12
Značka schváleného typu TSK 311/12-044
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 29.03.2012
Názov meradla Ultrazvukový merač tepla
Typ meradla PolluStat E
Žiadateľ Sensus Slovensko, a.s., SR
Výrobca Sensus GmbH Hannover, Sensus GmbH Ludwigshafen, SRN
Platnosť dokumentu 30.10.2016
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk