Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 009/132/12
Značka schváleného typu TSK 132/12-009
Odbor merania 132 - nádrže a sudy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 28.03.2012
Názov meradla Prepravný sud
Typ meradla BC 500
Žiadateľ NANA, spol. s.r.o., SR
Výrobca NANA, spol. s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.03.2022
Čas platnosti overenia 10 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk