Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 085/142/04
Značka schváleného typu TSK 142/04-080
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 22.03.2012
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla Vortex 8800
Žiadateľ Emerson Process Management, s.r.o., SR
Výrobca Emerson Process Management, Rosemount Inc., USA
Platnosť dokumentu 13.07.2014
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk