Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 140/142/12
Značka schváleného typu TSK 142/12-139
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 03.04.2012
Názov meradla Snímač pretečeného množstva tekutín - meracia trať so škrtiacimi orgánmi
Typ meradla typový rad MATTECH
Žiadateľ Ing. Pavel Scheber - ZPA-Mont, SR
Výrobca MATTECH, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 03.04.2022
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk