Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 049/143/08
Značka schváleného typu TSK 143/08-049
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 22.06.2012
Názov meradla Hmotnostný prietokomer na plyny
Typ meradla PROMASS 80, PROMASS 83
Žiadateľ Transcom Technik, spol. s r.o., SR
Výrobca Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 25.06.2022
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk