Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 059/143/12
Značka schváleného typu TSK 143/12-059
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 16.07.2012
Názov meradla Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG
Typ meradla Výdajné zariadenie kompaktnej kompresorovej jednotky Nanobox NXS XX-X-XXXX-XX
Žiadateľ NEAT, a.s., SR
Výrobca GNC GALILEO S.A., Argentína
Platnosť dokumentu 15.07.2022
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk