Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 002/144/12/R
Značka schváleného typu TSK 144/02-002
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.06.2012
Názov meradla Ultrazvukový hladinomer ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou
Typ meradla NIVOSONAR SW.-3.. so sondou SENSONAR SIA-360
Žiadateľ Microwell, s.r.o., SR
Výrobca NIVELCO Process Control Co. Ltd., Maďarská republika
Platnosť dokumentu 10.07.2022
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk