Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 063/212/09
Značka schváleného typu TSK 212/09-063
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 04.06.2012
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla TTR 4 a TTR 6
Žiadateľ ABB, s.r.o., SR
Výrobca ABB, s.r.o., Praha, závod Brno, ČR
Platnosť dokumentu 21.04.2019
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk