Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 112/212/12
Značka schváleného typu TSK 212/12-110
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.05.2012
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTA
Žiadateľ ABB, s.r.o., SR
Výrobca ABB S.p.A.-PPD U.O.Adda-HV, Taliansko
Platnosť dokumentu 03.05.2022
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk