Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 115/212/12
Značka schváleného typu TSK 212/12-113
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.09.2012
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CTT 25
Žiadateľ INTRA Co, s.r.o., SR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 04.09.20122
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk