Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 117/212/12
Značka schváleného typu TSK 212/12-115
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 15.11.2012
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla TPE
Žiadateľ D.A.L.I. - M.N., s.r.o., SR
Výrobca ENERGOINVEST – Rasklopna oprema a.d., Bosna a Hercegovina
Platnosť dokumentu 14.11.2022
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk