Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 125/01-001
Značka schváleného typu TSK 125/01-001
Odbor merania 125 - váhy kontrolné a triediace
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.11.2001
Názov meradla Kontrolné a triediace váhy s automatickou činnosťou
Typ meradla S, VS, VO, VL, VC, PM, VM, ID1 plus, E
Žiadateľ Mettler Toledo, s.r.o., SR
Výrobca Garvens Automation GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 26.11.2011
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk