Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 022/321/12
Značka schváleného typu TSK 321/12-022
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty, prevodníky teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.11.2012
Názov meradla Prevodník teploty s odporovým snímačom teploty, odporový snímač teploty
Typ meradla prevodník teploty: Rosemount 3144P, odporový snímač teploty: Rosemount 0065 – Pt100, Pt200, Pt500
Žiadateľ Emerson Process Management. s.r.o., SR
Výrobca Emerson Process Management GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 25.11.2022
Čas platnosti overenia 2 roky/1 rok; 5 rokov; 2 roky/2 roky; 1 rok; 4 roky/2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk