Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 144/142/13
Značka schváleného typu TSK 142/13-143
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.01.2013
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla DIGITAL YEWFLO, model DY - prietokomer, člen merača tepla určený na meranie pretečeného množstva vodnej pary
Žiadateľ Yokogawa Representative Office, SR
Výrobca Rota Yokogawa, SRN
Platnosť dokumentu 20.01.2023
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk