Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 040/441/12
Značka schváleného typu TSK 441/12-040
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.12.2012
Názov meradla Integrálny dozimetrický systém
Typ meradla DIS-1 s vyhodnocovacou jednotkou DBR-1 a DBR-2
Žiadateľ Slovenský metrologický ústav, SR
Výrobca RADOS Technology Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 09.12.2022
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk