Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 020/144/13
Značka schváleného typu TSK 144/13-020
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.07.2013
Názov meradla Merač prietoku a pretečeného množstva odpadových vôd s voľnou hladinou
Typ meradla vyhodnocovacie zariadenie: Sitrans LUT 440, snímač hladiny: Echomax XRS-5, snímač teploty: TS-3
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Canada Limited, Siemens Milltronics Process Instruments, Kanada
Platnosť dokumentu 03.07.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk