Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 119/212/13
Značka schváleného typu TSK 212/13-119
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 18.10.2013
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTS 38
Žiadateľ INTRA Co, s.r.o., SR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 17.10.2023
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk