Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 047/311/12
Značka schváleného typu TSK 311/12-045
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 04.07.2013
Názov meradla Vyhodnocovacia jednotka merača tepla v systémoch merania pary
Typ meradla INMAT 57
Žiadateľ MaR TRADE, s.r.o., SR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 19.11.2022
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk