Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 051/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-051
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 15.08.2013
Názov meradla Kontinuálny monitor alfa a beta aktivity aerosólov
Typ meradla iCAM
Žiadateľ Canberra - Packard, s.r.o., SR
Výrobca Canberra Industries Inc., USA
Platnosť dokumentu 14.08.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk