Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 052/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-052
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.09.2013
Názov meradla Rádiometer
Typ meradla PAM-170C
Žiadateľ VF, s.r.o., SR
Výrobca VF, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 05.09.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk