Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 053/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-053
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 20.08.2013
Názov meradla Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu
Typ meradla Colibri TTC
Žiadateľ Canberra Packard, s.r.o., SR
Výrobca Canberra Eurisys S.A., Francúzsko
Platnosť dokumentu 19.08.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk