Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 055/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-055
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.12.2013
Názov meradla Scintilačný detektor povrchovej kontaminácie beta HF-100
Typ meradla K1076
Žiadateľ AMEC Nuclear Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca VF, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 04.12.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk