Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 093/1/141/14
Značka schváleného typu TSK 141/14-093
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 28.02.2014
Názov meradla Meracia zostava na meranie statického objemu s elektronickými hladinomermi
Typ meradla VOLUTANK
Žiadateľ Schwarzmüller SR, s.r.o., SR
Výrobca BARTEC BENKE GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 27.02.2024
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk