Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 122/212/13
Značka schváleného typu TSK 212/13-122
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 19.12.2013
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla RKT3
Žiadateľ Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o., SR
Výrobca Zelisko GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu 18.12.2023
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk