Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 141/01-006
Značka schváleného typu TSK 141/01-006
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.12.2001
Názov meradla Prepočítavač množstva kvapalín Petro Count SMS, RMS
Typ meradla Petro Count SMS, RMS model 0511/0512
Žiadateľ Fisher Rosemount, s.r.o., SR
Výrobca Brooks Instruments B.V., Holandsko
Platnosť dokumentu 21.12.2011
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk