Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 090/1/221/14
Značka schváleného typu TSK 221/14-090
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 03.03.2014
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer
Typ meradla MT860
Žiadateľ D.A.L.I. - M.N., s.r.o., SR
Výrobca Iskraemeco d.d., Slovinsko
Platnosť dokumentu 02.03.2024
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk