Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 054/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-054
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 09.12.2013
Názov meradla Monitor objemovej aktivity vzácnych plynov
Typ meradla NGM215
Žiadateľ VUJE, a.s., SR
Výrobca Mirion Technologies (MGPI) SA, Francúzsko
Platnosť dokumentu 08.12.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk