Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 056/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13-056
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 19.12.2013
Názov meradla Kvapalinový scintilačný analyzátor
Typ meradla TriCarb 3180 TR/SL
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s.r.o., SR
Výrobca Perkin Elmer Life Science Inc., USA
Platnosť dokumentu 18.12.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk