Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 311/01-002
Značka schváleného typu TSK 311/01-002
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.12.2001
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo
Typ meradla MS 100, JSD 600
Žiadateľ SPIRAX SARCO, s.r.o., org. zložka, SR
Výrobca SMART, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 21.12.2011
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk