Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 007/144/04
Značka schváleného typu TSK 144/04-007
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 19.04.2014
Názov meradla Parshallov žľab
Typ meradla P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9
Žiadateľ Microwell, spol. s r.o., SR
Výrobca Pars-Aqua, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 20.04.2024
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk