Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 123/1/212/14
Značka schváleného typu TSK 212/14-123
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.06.2014
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla EGG 20
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Dr. techn. Josef Zelisko GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu 07.06.2024
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk