Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 058/1/441/14
Značka schváleného typu TSK 441/14-058
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.04.2014
Názov meradla Monitor dávkového príkonu
Typ meradla EcoGamma-g
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s.r.o., SR
Výrobca Canberra Industries Inc., USA
Platnosť dokumentu 29.04.2024
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk