Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 147/1/142/15
Značka schváleného typu P TSK 142/15-147
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.11.2015
Názov meradla Dvojokruhový indukčný prietokomer
Typ meradla JTF 20N
Žiadateľ JUSTUR, spol. s r.o., SR
Výrobca JUSTUR, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 24.11.2017
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk