Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 015/1/181/15
Značka schváleného typu TSK 181/15-015
Odbor merania 181 - meradlá akustického tlaku (akustické kalibrátory, audiometre, zvukomery, ...)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.12.2015
Názov meradla Zvukomer - spektrálny analyzátor
Typ meradla SC 420
Žiadateľ BRENNER AMS, s.r.o., SR
Výrobca Cesva instruments S.L.U, Španielsko
Platnosť dokumentu 04.12.2025
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk