Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 133/1/212/15
Značka schváleného typu TSK 212/15-133
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 18.11.2015
Názov meradla Kombinovaný merací transformátor prúdu a napätia
Typ meradla AVG
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Trench Italia S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 17.11.2025
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk