Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 061/1/441/15
Značka schváleného typu TSK 441/15-061
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.12.2015
Názov meradla Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu radiačnej ochrany
Typ meradla UltraRadiacTM
Žiadateľ Canberra - Packard, s.r.o., SR
Výrobca Canberra Industries Inc., USA
Platnosť dokumentu 09.12.2025
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk