Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 080/141/08
Značka schváleného typu TSK 141/08-080
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 11.05.2016
Názov meradla Kontrolné objemové liehové meradlo
Typ meradla OLM 4 Ti
Žiadateľ TEPRON spol. s r.o., SR
Výrobca TEPRON spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 22.10.2018
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk