Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 015/221/02
Značka schváleného typu TSK 221/02-015
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.02.2002
Názov meradla Statický trojfázový elektromer
Typ meradla K420iNN
Žiadateľ FELS, s.r.o., SR
Výrobca Enermet OY, Fínsko
Platnosť dokumentu 25.2.2012
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk