Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 023/1/144/16
Značka schváleného typu TSK 144/16-023
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 29.02.2016
Názov meradla Merač prietoku BUBLEFLOW QH1 ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva vody s voľnou hladinou
Typ meradla BUBLEFLOW QH1, vyhodnocovacia jednotka: Sarelflow, snímač výšky hladiny: Nivofix
Žiadateľ DigTec, spol. s r.o., SR
Výrobca MT industries, s.r.o., SR; TENZOTERMA, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 28.02.2026
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk