Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 013/143/02
Značka schváleného typu TSK 143/02-013
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.02.2002
Názov meradla Výdajný stojan na stlačený zemný plyn
Typ meradla CNG X-Y-Z
Žiadateľ Schwelm Slovensko, s.r.o., SR
Výrobca Schwelm Anlagen GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 25.2.2012
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk