Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 062/1/441/16
Značka schváleného typu TSK 441/16-062
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 23.05.2016
Názov meradla Meradlo nízkych aktivít alfa/beta
Typ meradla Ludlum model 3030P
Žiadateľ Detes s.r.o., SR
Výrobca Ludlum Measurements, Inc. USA
Platnosť dokumentu 22.05.2026
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk