Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 063/1/441/16
Značka schváleného typu TSK 441/16-063
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.05.2016
Názov meradla Alfa beta automat
Typ meradla EMS 3
Žiadateľ EMPOS s.r.o., ČR
Výrobca EMPOS s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 26.05.2026
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk