Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 061/1/143/16
Značka schváleného typu TSK 143/16-061
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 30.05.2016
Názov meradla Turbínový plynomer
Typ meradla SM-RI-X
Žiadateľ Elster s.r.o., SR
Výrobca Elster-Instromet B.V., Holandsko
Platnosť dokumentu 29.05.2026
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk