Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 212/02-014
Značka schváleného typu TSK 212/02-014
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 18.01.2002
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla TSR 61.1-R, TSR 61.1-K, TSR 61.2-R, TSR 61.2-K
Žiadateľ ABB Elektro, s.r.o., SR
Výrobca ABB, s.r.o. EJF Brno, ČR
Platnosť dokumentu 18.1.2012
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk