Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 017/1/181/16
Značka schváleného typu TSK 181/16-017
Odbor merania 181 - meradlá akustického tlaku (akustické kalibrátory, audiometre, zvukomery, ...)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.09.2016
Názov meradla Integrujúci zvukomer - analyzátor
Typ meradla SVAN 979
Žiadateľ ASSISTA Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca SVANTEK Sp. z o.o., Poľsko
Platnosť dokumentu 22.07.2022
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk