Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 111/1/221/16
Značka schváleného typu TSK 221/16-111
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 22.09.2016
Názov meradla Trojfázový statický kombinovaný elektromer
Typ meradla ZxX3x0xQ
Žiadateľ Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka, SR
Výrobca Landis+Gyr Limited, Spojené kráľovstvo
Platnosť dokumentu 21.09.2026
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk