Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 064/1/441/16
Značka schváleného typu TSK 441/16-064
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.07.2016
Názov meradla Kvapalinový scintilačný spektrometer
Typ meradla TriathlerTM LSC 425-034
Žiadateľ Slovenské elektrárne, a.s., SR
Výrobca HIDEX Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 24.07.2026
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk