Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 065/1/441/16
Značka schváleného typu TSK 441/16-065
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.07.2016
Názov meradla Meradlo nízkych aktivít alfa/beta
Typ meradla LB770-2, LB770/5-2, LB790
Žiadateľ VUJE, a.s., SR
Výrobca Berthold Technologies GmbH & Co. KG, SRN
Platnosť dokumentu 24.07.2026
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk