Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 004/453/16
Značka schváleného typu P TSK 453/16-004
Odbor merania 453 - procesné plynové chromatografy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo revízie -
Dátum vydania 06.09.2016
Názov meradla Procesný plynový chromatograf
Typ meradla Danalyzer 700XA-O2-H2
Žiadateľ Emerson Process Management, s.r.o., SR
Výrobca Rosemount Analytical Inc., USA
Platnosť dokumentu 05.09.2018
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk