Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 050/212/08
Značka schváleného typu TSK 212/08 - 050
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 30.01.2018
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTD12
Žiadateľ INTRA Co, s.r.o., Prešov
Výrobca KPB INTRA s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 29.01.2028
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk